• Òptica Herrero

Audiòfons

Actualment existeixes múltiples solucions auditives en forma d’audiòfons que permeten corregir un gran nombre d’alteracions auditives presents en la població. Abans d’aconsellar una solució auditiva és necessari realitzar una audiometria, que és la prova que ens caracteritza el llindar d’audició i a partir del qual es decideix quin és l’audiòfon òptim per a cada cas. Aquesta prova és molt senzilla de realitzar i es pot fer a la nostra botiga el dia que vulguin.