AQUÍ T’EXPLIQUEM ALGUNES COSES INTERESSANTS QUE ET PODEN AJUDAR.

Si ets usuari de lents de contacte, sabràs més o menys que tipus d’elles existeixen, que reemplaçaments tenen, quantes hores cal usar-… però t’explicarem algunes coses que potser no coneixies. Si mai has fet servir lents de contacte, aquesta explicació et pot anar molt bé per iniciar-te en el seu món.

Quin tipus de lents de contacte hi ha?

Bàsicament hi ha dos tipus de materials usats en el món de la contactologia, que diferencien les lents de contacte significativament. Segons aquest material es distingeixen dues classes de lents de contacte: toves i semirígides.

Les lents de contacte toves són les que s’usen amb més freqüència, ja que són molt còmodes i corregeixen la majoria de les graduacions.

D’altra banda, les lents de contacte semirígides, són les que tenen unes prestacions perquè l’ull “es cansi menys”, poden corregir qualsevol mena de graduació i fins i tot s’indiquen quan hi ha problemes de salut a l’ull. La contrapartida és, que són més incòmodes i costa més tolerar.

Què reemplaçament tenen les lents de contacte?

Les lents de contacte tenen molts terminis de recanvi, encara que cada dia s’opta per reduir el temps de reemplaçament per facilitar el seu ús (a major reemplaçament es necessita major manteniment, i això dificulta l’usuari). Els reemplaçaments més utilitzats són diaris i mensuals, encara que també es pot fer trimestral, semestral i anual. Les lents semirígides, té la particularitat que duren entre 1 i 2 anys.

És important recalcar, que el temps de reemplaçament comença quan s’obre el precinte que emmagatzema la lent de contacte, i és independent dels dies usats durant el temps establert per al seu recanvi (per exemple, si una lentilla mensual la vam obrir el primer dia del mes l’hem de tirar al cap d’aproximadament 30 dies, encara que només l’hauríem lloc 10 dies).

Com he de netejar les lents de contacte?

Hi ha moltes solucions de manteniment, i dependran del tipus de lents de contacte que portem i del nostre ull. El teu òptic-optometrista et recomanarà el millor per a tu.

A tall resum, hi ha solucions úniques que són les més usades per què fan totes les funcions en una i s’utilitzen bàsicament en lents toves. Després hi ha sabons, peròxids, pastilles enzimàtiques, solucions iodades, humectants … que podran ser usats en diferents situacions.

Puc hidratar el meu ull mentre porto les lents de contacte?

Per descomptat. Un dels principals problemes que ocorren quan portes lents de contacte és que els teus ulls es poden ressecar. En aquests casos, és molt útil fer servir llàgrima artificial per hidratar l’ull i no tenir molèsties. Cal tenir en compte que la llàgrima artificial pugui ser compatible amb l’ús de lents de contacte. Hi ha fins i tot llàgrimes que hidraten i alhora netegen la lentilla.

Hi ha algunes lents de contacte especials?

Sí, nosaltres volem destacar dues.

La primera són les lents de contacte d’ORTOQUERATOLOGIA NOCTURNA. Són lents de contacte semirígides que es posen a la nit mentre dorms i et corregeixen la miopia i l’astigmatisme, de manera que quan et lleves pots veure bé sense necessitat de portar ulleres ni lents de contacte. Si vols més informació sobre aquest tema, pots consultar: http://lentillasparami.com/orto-k/

La segona són les lents de control de la miopia. Hi ha dos tipus de lents de contacte que permeten controlar relativament l’evolució de la miopia, segons els estudis clínics publicats. Una és la ortoqueratologia nocturna i l’altra la lent MiSight, una lent diària per al control de la miopia per als més petits. Les dues les pots adaptar a Òptica Herrero. Si et preocupa l’evolució de la miopia en els teus fills, consulta amb nosaltres a info@opticaherrero.es

Esperem que us hagi ajudat aquest article, i per descomptat quedem a la vostra disposició per aclarir dubtes que us puguin sorgir.

Roger Herrero Cubero

Òptic col·legiat 15.453